Život na daljinu

Epidemija izazvana delovanjem korona virusa neminovno je već sada promenila naše živote. Čak i ako se stvore uslovi da živimo kao ranije ipak ništa neće biti isto. Ako ništa drugo onda će ostati strah da se ponovo ne pojavi neki sličan virus. Sada kada se sveo ov desilo kontraproduktivno je tražiti krivca i razmišljati o tome gde smo i da li smo pogrešili. Umesto toga treba se okrenuti budućnosti i razmišljati da li postoji način koji će sprečiti ili bar ublažiti efekte neke nove pandemije u budućnosti. Naravno u tome ne mogu svi da budu ravnopravni učesnici i traženje pravih rešenja treba prepustiti onima najstručnijima. Međutim, svi mi moraćemo da promenimo neke svoje dosadašnje navike, da svoj život organizujemo na nekim novim principima. Neće to biti ni lako ni jednostavno. Da je tako pokazalo je naše ponašanje tokom ove epidemije.

Nezavisno od epidemije i izazova sa kojim se čovečanstvo suočilo u bliskoj prošlosti postali smo svedoci novog životnog pristupa koji će posle ove epidemije steći puno pravo građanstva. A to je život na daljinu. Korišćenje savremenih informaciono – komunikacionih tehnologija u obavljanju onih svakodnevnih poslova više nije hir ili prilika da se okruženju pokažu naša modernistička shvatanja. Jednostavno to polako postaje imperativ. Istina on je danas motivisan potrebama da se smanji međusobni ljudski kontakt i tako smanji mogućnost širenja virusa. Ali mnogo toga će postati deo naše svakodnevice i u budućnosti.

Poslednjih godina sve češće se aktuelizuje problem zanimanja u budućnosti. Pri tome se najviše pominje razvoj informaciono – komunikacionih tehnologija. I u skladu sa tim razvoj veštačke inteligencije. Obavljanje čitavog niza aktivnosti na daljinu već je počeko da postaje stvarnost. Epidemija korona virusa je samo to ubrzalao. Činjenica je da je dobar deo toga što slobodno možemo nazvati – život na daljinu korisno za čoveka. Međutim, jedna od negativnih posledica je snmanjivanje fizičke aktivnosti. Mnogi će osporiti ovu tvrdnju. Pre svega pominjući bavljenje sportom, vožnju biciklom ili pešačenje. Nažalost pri tome se zaboravlja da je sve to pomalo surogat za normalne fizičke aktivnosti tokom obavljanja svakodnevnih poslova. I ponovo se nameću mnogobrojna pitanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *