Travel

Putovanja (travel) spadaju u aktivnosti koja bi svakom čoveku trebalo da pričinjavaju zadovoljstvo. Ona su jedinstvena prilika da se upoznaju novi predeli, ljudi i njihovi običaji. Pri tome svako od nas putovanja doživljava na poseban način.  

Travel

Za sebe ne mogu reći da sam svetski putnik. Ali kad god sam bio u prilici trudio sam se da se otisnem na put. Iako sam se trudio da vidim i neke nove prostore nije mi smetalo ni vraćanje na ono što sam već posetio.  Čak sam se nekim predlima Mediterana sa uživanjem ponovo vraćao.

Ove stranice biće prilika da se podsetim svih onih lepih pejzaža koji su se utislnuli u moje pamćenje. A biće tu i snova o budućim putovanjima (travel). Pogotovu što sam se tokom godina druženja sa svetom odlučio da to beležim. Tako su nastali tekstovi, koji i nisu toliko putopisi, koliko beleške o tome gde sam bio i šta sam video. Možda se jednog dana odlučim da te svoje beleške podelim sa svetom putem ove prezentacije. 

Sticajem okolnosti početak mojih putovanja vezan je za polazak u školu. U odnosu na sadašnji trenutak (proleće 2020. godine) od tada je prošlo šest decenija. Ako se osvrnem videću da u tih šest decenija postoje godine u kojima nije bilo putovanja. Ako se te godine pogledaju kroz istorijsku prizmu dobar poznavalac istorije moći će da prepozna uzroke odsustva putovanja. Ali bilo je tu i ličnih odluka i porodičnih razloga. Jer šest decenija su ipak dug period da bi se ostvario bilo kakav kontinuitet.

U prvih pedeset godina života putovanja su nekako bila vezana za odlazak na letovanja. Spajanje ugodnog sa korisnim, kako bi se reklo. Pogotovu je to važilo za pedesete i šesdesete godine prošlog veka. Jer tada su postojale tzv. K-15 karte, koje su omogućavale zaposlenim i njihovim porodicama da putuju jednom godišnje po ceni od 25% od komercijalne cene vozne karte. Deca do 10 godina su putovala besplatno. Jedini uslov je bio da putovanje bude realizovano u okviru 30 dana i da ima formu kružnog putovanja. Obično na železničkoj stanici se kupovao odgovarajući obrazac za svakog člana domaćinstva. Obrazac se overavao u preduzeću. Kada se započne putovanje u ovaj obrazac se unosio dan polaska i prekida putovanja na železničkoj ili autobuskoj stanici uz udaranje pečata. Zahvaljujući K-15 karti četiri puta sam sa roditeljima prošpartao kroz Jugoslaviju.