Diplomski radovi - mentorstva

Tokom trodecenijskog rada na Tehničkom fakultetu/Fakultetu tehničkih nauka jedna od važnih aktivnosti, kojom sam se bavio bila je i rukovođenje izradom diplomskih, a kasnije i master radova studenata. Za početak ću pokušati da napravim spisak svih studenata koji su pod mojim mentorstvom okončali svoje studije na Fakultetu. U tom vremenu trudio sam se da tom poslu pristupim odgovorno, ali i organizovano. To je podrazumevalo da svakom diplomcu u skladu sa zadatkom koji je trebalo da uradi tokom izrade rada obezbedim svu moguću podršku. Shodno tome svaki diplomac je dobijao – opis projektnog zadatka ako je izrada diplomskog rada podrazumevala praktičnu realizaciju, kao i opis strukture pisanog dela rada u kome je po glavama bilo definisano šta treba napisati. 

Praktično od početka sam za svakog kandidata čuvao sve te tekstove, kao i tekstove samih radova u posebnom direktorijumu. Nažalost tokom vremena dolazilo je do gubitaka pojedinih informacija tako da za neke od diplomaca nemam kompletnu dokumentaciju.

Školska 2007/2008. godina

1.

Biočanin Milan

11. decembar 2007. godine

RT

Paralelni računarski sistemi

Savremeni trendovi u paralelnom računanju

2.

Jovanović Željko

14. februar 2008. godine

RT

Upravljački računarski sistemi

Primena SMS servisa u upravljanju aplikacijama

3.

Garić Đorđe

18. februar 2008. godine

RT

Upravljački računarski sistemi

iDisplay

4.

Jovanović Dragan

7. maj 2008. godine

RT

Računarski VLSI sistemi

FPGA

5.

Miljanović Slaviša

29. maj 2008. godine

RT

Operativni sistemi

Razvoj administratorskog okruženja WEB aplikacije

6.

Janković Miljan

13. jun 2008. godine

RT

Arhitektura i organizacija računara

WEB bazirani simulatori arhitektura računara

7.

Antonijević Mirko

17. jun 2008. godine

RT

Operativni sistemi

GPRS

Školska 2008/2009. godina

1.

Dimčić Ivan

23. decembar 2008. godine

RT

Operativni sistemi

Linux podrška radu u mrežnom okruženju

2.

Mihailova Slavica

23. decembar 2008. godine

RT

Operativni sistemi

MS Windows podrška radu u mrežnom okruženju

3.

Simović Nenad

6. april 2009. godine

RT

Arhitektura i organizacija računara

Savremene računarske arhitekture

4.

Živković Dejan

7. maj 2009. godine

RT

Upravljački računarski sistemi

5.

Bačevac Darko

15. maj 2009. godine

RT

Upravljački računarski sistemi

6.

Lozanić Nikola

25. jun 2009. godine

RT

Operativni sistemi

Sistemska podrška servisima interneta

7.

Simonović Aleksandar

29. jun 2009. godine

RT

Arhitektura računara 2

Arhitektura procesora TFaCo

8.

Vasilijević Predrag

30. septembar 2009. godine

RT

Operativni sistemi

Sistemska podrška WEB aplikacijama

9.

Kostić Aleksandar

30. septembar 2009. godine

RT

Paralelni računarski sistemi

Potrebe i mogućnosti paralelnog procesiranja podataka u WEB okruženju

10.

Paripović Dragan

24. oktobar 2008. godine

TI

Arhitektura i organizacija računara

Komunikatori

11.

Lainović Jasna

17. jul 2009. godine

PM

Računarski sistemi

12.

Đunisijević Jelena

22. septembar 2009. godine

PM

Računarski sistemi