Ponovo sam aktivan

Posle dužeg vremena, ponovo sam se vratio pisanju za svoj portal. Uvek ima šta da se napiše. Pogotovu, kada neki događaj oko nas ostavi utisak i ponuka nas da iznesemo svoj stav. Ipak ovog puta sam se vratio podsećanju na putovanja, koja su ostavili traga u mome sećanju. Pošto još uvek kanim putovati pokušavam da se setim svih tih špartanja kroz, Srbiju, Jugoslaviju, Evropu, ali i dalje. Ovog puta sam se setio ono malo putovanja što sam imao tokom studija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *