WEB апликације

Home > WEB апликације

WEB апликације

Са развојем глобалног повезивања рачунара, оличеним у Интернету, дошло је до значајних промена у приступима развоју, а посебно развоју и коришћењу софтвера. Начелно, савремене WEB апликације (WEB Applications) личе на некадашњи централизовани концепт софтвера. Основна разлика је што се таквим апликацијама може приступити, односно могу се користити са било које локације на којој постоји приступ Интернету. Међутим, концепт WEB апликација захтевао је развој нових алата за развој софтвера, пажљивији приступ безбедности у коришћењу софтвера због глобалног приступа и наравно постојање одговарајуће комуникационе инфраструктуре.

web applications

Захваљујући комплетном окружењу и рачунарско – комуникационој инфраструктури и на томе базираном софтверу могуће је читав низ послова обављати без излажења из радног или животног простора. Због тога WEB апликације сваким даном све више добијају на значају. У оквиру ове секције Portala TIM представиће се могућности WEB апликација, приступи њиховом пројектовању и реализацији. А такође и алата који се при томе користе.

Паралелно са WEB апликацијама постоје и тзв. WEB презентације (WEB Sites). Ova секција ће пружити корисницима подробне информације на којима ће моћи да стекну увид у разлику наведених појмова (WEB Application vs. WEB Sites).