WEB апликације

Home > WEB апликације

WEB апликације

Глобално повезивање рачунара, оличено у Интернету, довело је до значајних промена у приступима развоју, а посебно развоју и коришћењу софтвера. Начелно, савремене WEB апликације (WEB Applications) личе на некадашњи централизовани концепт софтвера. Разлика је што се таквим апликацијама може приступити, односно могу се користити са било које локације где постоји приступ Интернету. Међутим, концепт WEB апликација захтевао је развој нових алата за развој софтвера. Потребан је и пажљивији приступ безбедности у коришћењу софтвера због глобалног приступа и наравно постојање одговарајуће комуникационе инфраструктуре.

Комплетно окружење и рачунарско – комуникационој инфраструктури и на томе базираном софтверу створили су нови оквир за коришћење рачунара. Захваљујући томе могуће је читав низ послова обављати без излажења из радног или животног простора. Због тога WEB апликације сваким даном све више добијају на значају. Чак се може се рећи да су WEB апликације данас постале доминатне у свету софтвера. У оквиру ове секције Portala TIM представиће се могућности WEB апликација, приступи њиховом пројектовању и реализацији. А такође и алата који се при томе користе.

web applications

WEB као рачунарска платформа

Паралелно са WEB апликацијама (WEB applications) постоје и тзв. WEB презентације (WEB Sites). Ova секција ће пружити корисницима подробне информације на којима ће моћи да стекну увид у разлику наведених појмова (WEB Application vs. WEB Sites).