Чланови тима

Home > Чланови тима

Чланови тима

Оснивачи

Дипломирани инжењер електротехнике у пензији. Рођен у Чачку 1953. године. Дипломирао на Електротехничком факултету завршио студије електронике. На Електротехничком факултету је магистрирао из области рачунарске технике, а из исте области стекао је докторат на Техничком факултету у Чачку. Радни век је провео у Институту “Михајло Пупин” у Београду и Техничком факултету/Факултету техничких наука у Чачку. Поседује велико искуство у пројектовању рачунарског хардвера и других електронских уређaја.

Дипломирани инжењер машинства, приватни предузетник. Рођен у Алексинцу 1960. године. Дипломирао на Машинском факултету у Београду, на смеру за производно машинство, специјалност CNC машине алатке.

Чланови

Слободан Ђукић

Дипломирани инжењер електротехнике, професор универзитета у пензији. Рођен 1950. године у селу Цикоте, општина Лозница, Република Србија. Електротехнички факултет, одсек за електронику завршио 1974. године. Постдипломске студије из области електронике завршио 1993. године на истом факултету. 

Докторску дисертацију из област електронике одбранио 1999. године на Техничком факултету у Чачку. Радно искуство стицао у Институту „Михајло Пупин“ у Београду (од 1974. до 1979. године), фабрика наменске производње „Слобода“ у Чачку (1979. до 1993. године), Факултет техничких наука у Чачку (1993. до 2018. године). Радећи у Институту, Фабрици и на Факултету стекао је велико искуство на пословима из струке.