R&D пројекти

Home > R&D пројекти

R&D пројекти

Сваки инжењер стицањем искуства и знања постаје свестан значаја развојно – истраживачких пројеката. Нажалост стање наше привреде је такво да објективно не пружа прилику великом броју инжењера да се бави оваквим пословима. Због тога су могућности преношења искустава и знања у развојно – истраживачким пословима са старијих на млађе инжењере значајно смањене. Јер је искусних нажалост све мање. Поготову оних који су имали прилике да учествују у реализацији великих развојно – истраживачких пројеката. Имајући то у виду у овој секцији ће се на практичним прмерима и кроз објашњења искусних инжењера указати на приступе у реализацији сложених пројеката, значају фаза у пројектовању, а посебно значају техничке документације која прати сваки пројекат. Такође, биће дати прикази неких интересантних развојно истраживачких пројеката.

Реализовани пројекти

У протеклом периоду Група ТИМ се, између осталог бавила и реализацијом одређеног броја пројеката. Списак, уз кратак приказ тих пројеката дати су у тексту: Promocija TIM – Projekti