Oперације

Home > Oперације

Oперације

Једна од важних активности групе ТИМ треба да буде промовисање удруживања искусних инжењера. Са идејом да се стечено знање пренесе на млађе. Али и да се стави у функцију даљег технолошког и индустријског развоја регије која гравитира Чачку. Чињеница је да је у протекле најмање три деценије дошло до значајних промена у индустријској производњи. Захваљујући технолошкој револуцији, пре свега на подручју материјала дошло је до непосредних промена у индустријској производњи. Такође, дошло је до великих промена и у начину како се она реализује. Пре свега у расподели послова који се при томе обављају.

Све више се места пројектовања и реализације индустриских производа разликују. Велике светске корпорације су у трци за профитом своју производњу све више смештале у земље са јефтином радном снагом. Док су истраживање, развој и пројектовање система резервисали за себе, тачније своје централе. Такав развој догађаја највише је искористила Кина. Од земље са јефтином радном снагом постала једна од водећих технолошки развијених земаља света.

Где је ту Србија?

Нажалост Србија се све то време налази у тзв. транзицији из социјалистичке у капиталистичку економију. При томе се олако следио концепт да оно претходно ништа није ваљало. А да ће тржишна економија решити све проблеме. Због тога смо остали на маргинама светског развоја. Тек када се показало да концепт либералног капитализма има темељних недостатака ми се појављујемо као земља са јефтином радном снагом. Али са предношћу коју треба схватити условно, а то је да се налазимо у Европи.

Због свих заблуда транзиционог периода заборавили смо да смо у ранијем периоду имали стручне кадрове. Који су могли да прате технолошки развој и да релативно добро учествују у њему. Садашњи кадрови су углавном спосбни да примењују одређена технолошка достигнућа. Међутим, када је потребно да се непосредно учествује у њима онда смо у огромном заостатку за светом. Чак и у областима у којима се представљамо као значајан фактор, као што су информационе технологије.

Шта може да донесе ТИМ?

Напред изнете констатације група ТИМ подразумевају заједнички наступ искусних инжењера и младих стручњака. Знање и искуство старијих и енергија и спремност за додатно учење и напредовање могу донети напредак. Србија треба да постане учесник у развоју, а не само корисник нових технологија. Кроз овај сегмент ТИМ ПОРТАЛ представиће размишљања и понудити предлоге како да се поменуте идеје реализују.