Oперације

Home > Oперације

Oперације

Једна од важних активности групе ТИМ треба да буде промовисање удруживања искусних инжењера са идејом да се стечено знање пренесе на млађе. Али и да се стави у функцију даљег технолошког и индустријског развоја регије која гравитира Чачку. Чињеница је да је у протекле најмање три деценије дошло до значајних промена у индустријској производњи. Захваљујући технолошкој револуцији, пре свега на подручју материјала поред непосредних промена у индустријској производњи дошло је до до великих промена у начину како се она реализује. Пре свега у прерасподели послова који се при томе обављају. Све више се места пројектовања и реализације индустриских производа разликују. Велике светске корпорације су у трци за профитом своју производњу све више смештале у земље са јефтином радном снагом. Док су истраживање, развој и пројектовање система резервисали за себе, тачније своје централе. Такав развој догађаја највише је искористила Кина, која је од земље са јефтином радном снагом постала једна од водећих технолошки развијених земаља света.

Нажалост Србија се све то време налази у тзв. транзицији из социјалистичке у капиталистичку економију. При томе се олако следио концепт да оно претходно ништа није ваљало. А да ће тржишна економија решити све проблеме. Због тога смо остали на маргинама светског развоја. И тек када се показало да концепт либералног капитализма има темељних недостатака ми се појављујемо као земља са јефтином радном снагом. Али са предношћу коју треба схватити условно, а то је да се налазимо у Европи. Због свих заблуда транзиционог периода заборавили смо да смо у ранијем периоду имали кадрове који су могли да прате технолошки развој и да релативно добро учествују у њему. Садашњи кадрови су углавном спосбни да примењују одређена технолошка достигнућа. Међутим, када је потребно да се непосредно учествује у њима онда смо у огромном заостатку за светом. Чак и у областима у коима се представљамо као значајан фактор, као што су информационе технологије.

Имајући у виду напред изнете констатације група ТИМ очекује да се кроз заједнички наступ искусних инжењера и енергије младих стручњака и њихове спремности за додатно учење и напредовање може доћи до напретка. У коме Србија треба да постане учесник у развоју, а не само корисник нових технологија. Кроз овај сегмент ТИМ ПОРТАЛ представиће се размишљања и прелози како да се поменуте идеје реализују.