Nova godina je stigla

Home > Blog > Nova godina je stigla

Nova godina je stigla

Od protekle godine očekivali smo puno toga, ali stiže „doba korone“ i kao da smo bili presečeni u letu. Ipak poslednji meseci nam doneše novi zamah i napravismo značajan iskorak da ideja TIM zaista zaživi. TIMCA Portal je jedan od tih malih koraka. Često se koristim mišlju – „Uspeh je umetnost prikazivanja“. Savremena tehnološka dostignuća, na čijim talasima plovimo, stvorila su prave okvire da pomenuta misao još više dobije na značaju. A onda može da se uvede dodatna misao, kao nekakva parafraza Dekartovog stava – „Ima me na Internetu, dakle postojim“. Naravno, same misli ili želje nisu dovoljne da bi zaista bili uspešni. Treba nešto i uraditi. Zato od nove godine očekujemo da nam donese više od ideja oko kojih smo se okupili. Treba ih pretočiti u stvarnost.

Početak godine je i prilika za pravljenje planova, ali prethodna godina je pokazala koliko to može da bude „račun bez krčmara“. Zato krenimo kroz 2021. godinu bez velikih reče i planova. Prepustimo se našoj mašti i sposobnosti da plovimo između Scila i Haribdi koje nas u i njoj sigurno čekaju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *