mikroElektronika

Home > mikroElektronika

mikroElektronika

Компанија Микроелектроника из Београда производи хардвер и софтвер за подршку развоју уређаја базираних на микроконтролерима. Циљ компаније да пројектантима понуди хардверско – софтверску подршку која ће да им омогући да остваре своје намере уз минимум времена и енергије. У оквиру тога корисницима се нуде комплетна развојна окружења за микроконтролере базиране на ARM, PIC, AVR, FT90x и 8051 архитектурама. Сходно томе компанија сарађује са најпознатијим фирмама из области микроконтролерске индустрије, као што су Microchip, Texas Instruments, STMicroelectronics, Atmel, Telit и многим другим.

Компанија је 2011. године развила интерфејсни стандард mikroBUS и компактне Click плоче, које користе наведени стандард за повезивање. У понуди је преко 1000 Click плоча, а mikroBUS стандард је прихваћен од водећих микроконтролерских фирми, као што су Microchip, Renesas и Toshiba и користи се код њихових развојних плоча. SiBRAIN је најновији стандард који се користи код микроконтролерских равојних плоча. Микроелектроника нуди широк спектар преводилаца, као и развојних окружења, развојних плоча, програматора и дибагера.