Kадрови

Home > Kадрови

Kадрови

Група ТИМ је управо формирана са идејом да искусни инжењерски кадрови, који су због осласка у пензију или других разлога потиснути на маргине стручног деловања, остану активни. И да на разне начине и даље учествују у стручним и привредним активностима региона у коме живе. Смањење привредних активности у Србији, поготову развојних послова утицало је да се смањи потреба за инжињерским кадром, пре свега из области класичног машинства и електротехнике. При томе је дошло и до прерасподеле интерсовања младе генерације и њихово све веће опредељење за области које припадају тзв. информационим технологијама. У таквим условима може се наћи оправдање за понашање власти и њихово опредељење за пружање шансе младима за запослење. Међутим, при томе се власти помало олако одричу знања и искуства старије генерације. Јер то не мора нужно да значи да ће старија генерација заузети радна места и спречити младе да се запошљавају. То пре може да значи да ће се непотребно изгубити знање и искуство старијих. Поготову на плану његовог преношења на младе генерације.

Нажалост током година у којима Србија доживљава трензицију из тзв. социјалистичке у капиталистичку привреду дошло се у ситуацију да либерални токови овладају и сектором образовања, поготву високошколским образовањем. Плашећи се повећаног обима незапослених дозвољено је факултети током транзиционог периода почињу да школују студенте за тзв. популарна занимања. Захваљујући томе нека класична занимања, пре свега из области технике су помало запостављена. Иако то није специфичност Србије у последње време се све више осећа дефицит инжењера. Он није последица само смањеног интересовања за поједине струке. Значајан утицај има и политика коју држава спроводи деценијама уназад када је у питању политика финансирања високог школства. Јер се факултети финансирају према броју уписаних студената у прву годину. Сходно томе факултетима је најважније да имају попуњена буџетска места. Да ли постоји смањење броја студената током наредних година и колико студената заврши у року, као да никога не интересује.

Узимајући у обзир наведене, али и друге проблеме са школовањем кадрова, пре свега у области технике у оквиру ове рубрике ТИМ Портала бавићемо се аспектима школовања инжењера машинства и електротехнике.