IoT

Home > IoT

IoT

Развој уређаја и система са карактеристикама IoT (Internet of Thing) уређаја постао је доминантан приступ у савременој техници и технологији. О овој врсти уређаја данас се нашироко прича и пише. Са једне стране имамо опредељење да се уређаји, у најширем смислу опремају компонентама помоћу којих могу да се повезују на глобалну рачунарску мрежу – Интернет. Са друге стране исти ти рачунари добијају рачунарску подршку која обезбеђује праћење њиховог рада и по могућству и управљање. Интеграцијом у систем Интернета уређаји постају чворови глобалне рачунарске мреже. Било непосредно, било посредством локалне рачунарске мреже у коју су укључени.

Захваљујући технолошком напретку, а посебно развоју у области електронике, рачунарства и телекомуникација могуће је постојеће уређаје претворити у IoT уређаје. На тржишту постоје читаве фамилије рачунарских модула помоћу којих је то могуће урадити. У принципу подразумева додавање сензора, актуатора и комуникационих модула на бази којих се могу реализовати IoT уређаји. 

Шта нам стоји на располагању?

Најпознатији такви програми су: WiringProcessingArduino IDELua IDE, Raspbian IoT, и др. Поред ових развојних окружења постоји читав низ других развојних окружења која омогућавају развој софтвера који поред firmware укључује и развој елемената WEB апликација. Таква развојна окружења су: ZettaOpenRemoteNode – REDOpenSCADA, и др.

С обзиром на потребу за рачунарском и комуникационом подршком на тржишту се могу наћи и модули који интегришу обе функције. Поред Raspberry Pi фамилије и њима сличних модула, који de facto представљају комплетне рачунаре могуће је користити и компоненте које поред микроконтролера у себи садрже и комуникационе модуле који обезбеђују и бежичну комуникацију са окружењем на бази ZigBeeBluetooth или WiFi протокола. Најпознатији такви уређаји су модули базирани на ESP8266 или ESP32 колима.