IoT компоненте

Home > IoT компоненте

IoT компоненте

Могућност повезивања различитих уређаја на Интернет донела је свету једну нову димензију познату као Internet of Thing. Код нас се овај појам често директно преводи као Интернет ствари. Онако поједностављено не би требало да овај домаћи термин сматрамо погрешним. Јер IoT концепт је учинио да практично свака ствар, па чак и сам човек или животоиња могу да постану чвор Интернета. Посебан значај за ширину примене овог концепта представљала је могућност бежичног повезивања на Интернет.

Данас смо сведоци да је IoT концепт постао свеприсутан и готово да нема уређаја који се данас пројектује, а да у себи не поседује модул који му омогућава повезивање на Интернте. С друге стране све више уређаја се додавањем рачунарско – комуникационих модула претвара у чворове Интернета. Захваљујући развоју полупроводничке технологије развијен је читав низ компонената које у себи интегришу функције потребне да уређаји у које се уграђују могу да се повежу у Интернет. Сходно томе поред готових модула које само треба програмирати да би обезбедили IoT својства дате компоненте стоје на располагању пројектантима за развој нових IoT модула са специфичним захтевима.

IoT модули, који омогућавају уређајима повезивање у систем Интернета најчешће се користе за надгледање стања датих уређаја, а по потреби и управљање њима. У овој секцији Портала биће приказани неки од модула који се данас најчешће користе за пројектовање IoT уређаја.