GPS

Home > GPS

GPS

Човек има исконску потребу за кретањем и истраживањем, али је увек присутна и жеља за сигурним повратком кући. Кроз историју је развијено небројено техника за сналажење у простору и направљено је много инструмената који човеку у томе помажу. Ново ракетно и космичко доба, олакшава и решава овоземаљске проблеме, али отвара нове – сналажење на путовањим ка далеким световима.

Најједноставнији модел функционисања система за позиционириње на Земљи би се могао описати као емитовање радио сигнала са познатих локација у свемиру (покретни сателити у далекој орбити око Земље) и слушање ових сигнала на покретном пријемнику на Земљиној површини (Globalni pozicioni sistem).

Детаљније о GPS може се наћи у тексту – Grupa TIM – Projekti – GPS

Апликација

Апликација GPS је намењена за приказивање графичких и статистичких информација везаних за кретање објеката који поседују GPS навигацију.