ESP8266

Home > ESP8266

ESP8266

Ради се о јефтином рачунарском модулу са могућношћу комуникације са окружењем путем WiFi (IEEE802.11) протокола. Захваљујући томе, уз могућност да управља улазно/излазним контактима, представља идеалну компоненту за реализацију IoT уређаја. Поготову оних који се користе за подршку реализацији паметних кућа (Smart Building). Рачунарски модул на коме је базиран ESP8266 реализован је као SoC (System on Chip) компонента од стране конеске компаније Espressif. Интегрисано коло се састоји из: 32 – битног микроконтролера Tensilica L106 и Wi – Fi комуникационог модула. Најчешће примене су:

  • Креирање WEB сервера;
  • Слање HTTP захтева;
  • Контола излаза;
  • Очитавање улаза и прекида (Interrupt);
  • Слање email порука;

Основне карактеристике су:

  • Уграђени 32 – битни процесор;
  • Комуникациони интерфејси SDIO 2.0, SPI, UART;
  • Протокол по IEEE 802.11 b/g/n стандарду;
  • WiFi Direct (P2P), Soft – AP;
  • Интегрисани TCP/IP протоколски стек.

Верзије

Овај модул је на тржишту расположив у великом броју верзија, као што је приказано на слици. Међу њима као најпрактичнија верзија сматра се ESP–12E, која је позната и под именом ESP – 12E NodeMCU Kit.

Упоредни преглед карактеристика различитих модула може се наћи на страници ESP8266 WiFi Development Boards Comparision.

Детаљне информације о развојним системима и пројектима на бази њих, могу да се нађу на страници Random Nerd Tutorials

 

esp8266

Распоред контаката на модулима

Најшире коришћени модули из ове фамилије су:

  • ESP – 01;
  • 12E NodeMCU Kit;
  • Wemos D1 Mini.

Имајући то у виду на наредним сликама ће се приказати распоред контаката за дате модуле:

esp8266
ESP8266 ESP-01
ESP8266 - 12E NodeMCU Kit
ESP8266 Wemos D1 Mini

Детаљан опис функција појединих контаката може се видети на страници: ESP8266 Pinout Reference: Which GPIO pins should you use?

Програмирање коришћењем Arduino IDE

Програмирање овог модула најчешће се базира на програмским алатима Arduino IDE и MicroPython. За упознавање са датим алатима може да се користе упутства на страницама:

За програмирање ових модула постоји и званични SDK (Software Development Kit) који је базиран на чистом C програмском језику. То је веома важно ако се жели оптимизација кода или напредно програмирање које Arduino IDE не подржава. Друга опција је коришћење LUA интерпретера.