Образовање

Home > Образовање

Образовање

Једна од активности, која је планирана у оквиру групе ТИМ је размена знања из различитих области технике и технологије. У првом реду, области које ће бити обухваћене овом делатношћу су електротехника и машинство. Ово неће бити елемент класичног образовања (education), већ његова допуна, упознавање инжењера са практичним аспектима струке. У склопу тога бавићемо се областима које се међусобно преплићу, као што је аутоматика и мехатроника. Сходно томе бавићемо се и електроником, рачунарством и телекомуникацијама. 

Добри познаваоци савремене технике и технологије знају да се данас ретко може говорити о чистим техникама. Једноставно развој технологије учинио је да на нивоу исте примене дође до интеграције више техника. А аутохтони развој техника заменио је развој у складу са захтевима конкретне примене. Све више је готових уређаја који се програмирањем приводе одређеној намени. Све то од пројектаната и стручњака који пуштају у рад различите системе захтева релативно широка мултидисциплинарна знања. У склопу ове врсте активности покушаћемо да заинтересованима понудимо неопходне информације која ће им омогућити да прошире своја знања и изван матичне струке.

У напред наведену сврху користићемо секцију ОБРАЗОВАЊЕ портала TIM CA. Сви заинтересовани могу изнети предлоге у погледу садржаја ове секције. А могу нам понудити и своје текстове, које ћемо радо објавити као њихов ауторски прилог. То ће на неки начин бити реализација наше платформе за учење на даљину (distance learning)

education

Захваљујући глобалној распрострањености Интернета образовање (education) се из дана у дан мења. Огромне базе података смештене на серверима широм света и повезаним у систем Интернета омогућавају корисницима моментални приступ жељеним информацијама.