Рачунарство

Home > Рачунарство

Рачунарство

Рачунарство заједно са електроником је постало техника без које се буквално не може замислити живот савременог човека. Рачунари (computer) су постали део безмало сваког уређаја који користимо. А без њих се данас не могу замислити ни савремене комуниакције. Развој аутономних аутомобила, вештачке интелигенције и нових технологија такође се базира на развоју и очекивању нових могућности којима ће располагати рачунари у будућности.

Захваљујући тековинама рачунарске технике и шире гледано информационих технологија и савремено образовање се значајно променило. Иако је често изгледало да се у тзв. образовању на даљину односно е-Learning претерује пандемија covid-19 је указала на реалне потребе за таквим приступом у стицању знања.

computer

Коришћење Интернета и рачунара за упознавање са тековинама рачунарства представља праву симбиозу свих апсеката људске делатности у односу на одређену технику. У овом случају рачунарску технику. Знања у пројектовању, реализацији и коришћењу рачунара се стичу кроз непосредну интеракцију са системима који су предмет образовног процеса.

У оквиру секције ОБРАЗОВАЊЕ/РАЧУНАРСТВО овог портала биће представљена знања везана за рачунаре опште намене, али и специјализоване рачунарске системе. Посебно системе на којима се данас базирају IoT (Internet of Thing) уређаји и рачунарски системи на којима се базирају системи за управљање. При томе ће се представити информације везане за хардвер тих рачунара и системски софтвер. Посебно поглавље ће бити посвећено алатима, укључујући програмске језике намењене развоју програмске подршке.