Комуникације

Home > Комуникације

Комуникације

Комуникације (communications) су једна од техника које су највише напредовале у другој половини XX и почетком XXI veka. Ако се изузму мобилне комуникације, које су просто експлодирале у последње две деценије напредак на осталим пољима комуникација је помало остао у сенци. вероватно због тога што је развој комуникација некако ишао паралелно са развојем рачунарске технике. И што се по правилу данашње комуникације посматрају пре свега као размена информација између рачунара. А управо са тог аспекта не сме да се заборави да су захтеви комуникација у великој мери утицали и на сам развој рачунара.

communications

Поред класичних комуникација ново доба је све више потенцирало размену информација између различитих физичких уређаја. То је нарочито дошло до изражаја у области управљања. Коначно појава Интернета донела је више могућности од иницијалне идеје – повезивања рачунара у глобалну рачунарску мрежу. Данас је, захваљујући тековинама рачунарства и комуникација, практично могуће повезати сваки уређај у систем Интернета. Сходно томе концепт IoT (Internet of Things) уређаја постао је један од доминантних фокуса у развоју рачнарства и комуникација.