Алтернативни извори

Home > Алтернативни извори

Алтернативни извори

Проблеми са енергијом и ограниченост енергетских извора, поготову на бази фосилних горива, наметнули су питање коришћења алтернативних извора. Пре свега, оних који имају префикс – обновљиви. Поред класичног извора – енергије водотокова, све више се електрична енергија добија на бази енергије Сунца и ветра. При томе треба водити рачуна да се енергија из поменутих извора не може добијати перманентно. Енергија се добија само када су соларне ћелије подвргнуте соларном зрачењу, односно када има ветра. Поред соларне и енергије ветра највећа очекивања на плану алтернативних извора полажу се у геотермалну енергију, биомасу и плиму. Треба се подсетити да је нуклерана енергија била обећавајући алтернативни извор енергије. Међутим, после неколико озбиљних хаварија на нуклераним електранама дошло је до увођења мораторијума на изградњу нових.

alternativni izvori