Активности

Home > Активности

Активности

Послови које група ТИМ планира да реализује подразумевају више различитих активности које треба да омогуће остварење постављених циљева. За почетак у ове активности (activities) спадају:

 • Операције – Под њима се подразумевају све активности на промовисању идеја групе ТИМ.
 • R&D пројекти – Иако ово није примарна делатност групе ТИМ она у будућности може да буде значајан фактор. Поготову ако идеја буде шире прихваћена.
 • Кадрови – Најновији подаци показују да у целом свету постоји криза у погледу образовања инжењера. У овој рубрици биће представљени текстови посвећени тој теми.
 • Сарадња – Подразумева се сарадња са појединцима, предузећима и сличним организацијама.
 • Догађаји – Активности групе ТИМ требало би да прате различити догађајаи. Преко ове секције биће обезбеђено њихово представљање.
 • Апликације – Активности групе ТИМ прати реализација различитих пројеката. Они ће овде бити представљени.
 • Производи – Представљање производа који су развијени и реализовани у оквиру рада чланова Групе ТИМ.
 • Учила – Представљање учила развијених у оквиру Групе ТИМ.
 • Предузетништво – Рубрика посвећена предузетништву, као једној од важних активности савременог човека.
 • Удруживање – Шири аспекти удруживања.
 • Образовање – Деловање групе ТИМ подразумева пружање и различитих образовних информација.
 • Инфраструктура – Реализација различитих пројеката подразумева коришћење различитих уређаја, компонената, софтвера, итд. У оквиру ове секције биће представљене њихове карактеристике и могућности коришћења.
 • Организација – Проблеми организације рада савремених фирми.
 • Промоција – Представљање делатности Групе ТИМ.
 • Размишљање – Разматрање различитих тема и проблема су свакако једна од значајних активности у реализацији оваквог подухвата.
 • Питања и договори – Захваљујући Интернету форуми, као облик комуникације међу корисницима постали су веома популарни. Овај сегмент ТИМ ПОРТАЛА неће бити класичан облик форума. Поготову на почетку ћемо се трудити да сами постављамо интересантна питања и теме и сходно томе понудићемо задовољавајуће одговоре и коментаре. 
 • Линкови – Понекад ће бити потребно активности групе ТИМ допунити позивањем на корисне информације расположиве на Интернету.

Како ће то да изгледа?

У зависности од динамике деловања зависиће и приоритети са којима ће појединим активностима (activities) бити приступано. Такође, могуће је да скуп активности шири, али и смањи ако дође до промене интересовања људи укључених у овај подухват, али и свих оних који прате наше активности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *