ПРОЈЕКТИ

Home > ПРОЈЕКТИ

ПРОЈЕКТИ

Отварање према свету, које је дошло са транзицијом социјализма у капитализам донело је и неке пратеће појаве. Нове технологије су постале лакше доступне, а њихова примена у свакодневној пракси очигледнија. Све то је захтевало детаљно познавање одговарајуће литературе и документације. По правилу све те информације биле су доступне на енглеском језику. А он је на крају двадесетог века постао водећи светски језик. Поготову кад је у питању техника. 

Додатни значај у комуникацији са светом дошао је са појавом Интернета. Познавање енглеског језика се наметнуло готово као императив. Последица тога је био уплив енглеске терминологије не само у свакодневни жаргон већ и у стручну праксу. Под утицајем тога дошло је до промена значења многих појмова. Што је поред потребе за прилагођавањем новим технолошким достигнућима наметнуло и потребу терминолошког прилагођавања. Значење појма ПРОЈЕКАТ – ПРОЈЕКТИ је управо разлог овом ширем уводу.

пројекти

Шта је то ПРОЈЕКАТ(И)?

Ако се консултује доступна литература, укључујући и ону доступну путем Интернета може се доћи до следеће дефиниције. „Пројекат или пројект (lat. proiectumбачен унапред) је јединствени процес, састављен из низа активности дефинисаних почетком и крајем, као и људским, финансијским и другим ресурсима, који испуњава одређене услове. Свака од планираних активности унутар једног пројекта има за циљ, задовољење укупних потреба клијента.“ 

Остајући у домену технике под пројектом су се увек подразумевали озбиљни људски подухвати. У оквиру којих је осмишљаван одређени систем, вршена његова реализација и његово стављање у употребу. Они који су учествовали у једном оваквом подухвату релативно лако могу да схвате помало сувопарну дефиницију. Али у тарнзицији која код нас још увек траје реч пројекат је постала веома популарна. Колико пута смо се сусрели са изјавом познатих и непознатих певача да спремају нови пројекат. А при том су мислили на рад на снимању нове плоче.

Нешто ново у свету пројеката

Искрено говорећи поменуте активности могу да се подведу под термин пројекат. Јер задовољавају практично све узусе дефиниције термина пројекат. С друге стране реализацији пројекта претходе одређене активности. Пре свега то је израда пројектног задатка у складу са којим ће се дефинисати параметри пројекта. Управо онако како је речено у дефиницији. Потребни људски и материјални ресурси, време потребно за реализацију пројекта, итд.

Међутим, у годинама транзиције нагло је у први план избила један нова дисциплина – „писање пројеката“. Да не буде заблуде ствар је једноставна. Ради се о активностима у оквиру којих се образлаже зашто треба финансирати неки људски подухват. Та ситуација изнедрила је професионалне писаче пројеката. Они су успели да себи направе простор између оних којима нешто треба и оних који те захтеве могу да испуне. Али ствар није тако једноставна. Јер између оних којима стварно треба нешто и оних који то могу да обезбеде не требају посредници. То значи да они, који су кадри да успешно одговоре на пројектне захтеве могу сами себе да представе. Зато ћемо у овој секцији говорити о свету реалних пројеката и покушати да представимо наше могућности.