Промоција

Home > Промоција

Промоција

Поред представљања основне идеје са којом је формирана Група ТИМ, овај портал има намену да представи и конкретне резултате рада Групе ТИМ као удружења, али и резултате појединих чланова Групе. С обзиром на услове у којима су се активности одвијале, као и број ангажованих чланова сматрамо да су активности у протеклом периоду биле релативно успешне. Нажалост најмање успеха смо постигли на плану комерцијализације реализованих пројеката. Као што су посетиоци Портала могли да се увере у већ постојећим рубрикама у највећој мери су представљене активности и пројекти на којима је рађено у оквиру Групе ТИМ. При томе смо се трудили да што детаљније представимо дате пројекте, али и проблематику којом смо се бавили. У оквиру ове рубрике ће дати сумарни показатељи активности и интерни линкови на најважније резултате остварени кроз активности Групе.

Крајем прошле године за потребе промоције делатности Групе направљена су два текста “Promocija TIM – Projekti„ и “Okvir moguce saradnje“. У првом тексту су у најкраћим цртама представљени најважнији пројекти на којима је Група радила у протекле нешто више од две године. У другом тексту, који је писан са идејом да се представимо потенцијалним сарадницима додат је и преглед интересовања која су исказана кроз активности Групе.