Промоција

Home > Промоција

Промоција

Поред представљања основне идеје са којом је формирана Група ТИМ, овај портал има намену да представи и конкретне резултате рада Групе ТИМ као удружења, али и резултате појединих чланова Групе. С обзиром на услове у којима су се активности одвијале, као и број ангажованих чланова сматрамо да су активности у протеклом периоду биле релативно успешне. Нажалост најмање успеха смо постигли на плану комерцијализације реализованих пројеката. Као што су посетиоци Портала могли да се увере у већ постојећим рубрикама у највећој мери су представљене активности и пројекти на којима је рађено у оквиру Групе ТИМ. При томе смо се трудили да што детаљније представимо дате пројекте, али и проблематику којом смо се бавили. У оквиру ове рубрике ће дати сумарни показатељи активности и интерни линкови на најважније резултате остварени кроз активности Групе.

Крајем прошле године за потребе промоције делатности Групе направљена су два текста “Promocija TIM – Projekti„ и “Okvir moguce saradnje“. У првом тексту су у најкраћим цртама представљени најважнији пројекти на којима је Група радила у протекле нешто више од две године. Други текст је писан са идејом да се представимо потенцијалним сарадницима. Он садржи и преглед интересовања која су исказана кроз активности Групе.

Активности Групе ТИМ

Група ТИМ делује нешто дуже од две године. Нећемо погрешити ако кажемо да смо кренули врло амбициозно. Такође, треба рећи да оснивачи Групе сарађују више од три деценије. Тачније из времена када су заједно радили у Рачунском центру Техничког факултета у Чачку. Било је то време кад су на Факултету ударени темељи интензивног коришћења рачунара у образовној и истраживачкој делатности. У другој половини деведесетих и касније наши путеви су се укрштали око неких конкретних пројеката. Нпр. у оснивању и прављењу првих корака фирме GSCA. Која ће касније прерасти у Etrage.

Ако се за тренутак осврнемо на протеклих скоро пет година шта можемо да видимо? Чиме смо се то највише бавили. Кажем највише, јер смо зачепркали на много места. Ипак оно чему смо посветили највише времена су IoT (Internet of Thing) уређаји и одговарајуће WEB апликације.