Пословни планови

Home > Пословни планови

Пословни планови

Пословни план (business plan) је писани документ који описује основне пословне активности фирме, циљеве и начин на који планира да их оствари. Почетничке фирме (startup) користе пословне планове да би се развијале и привукле спољашње инвеститоре. Фирме могу дефинисати пословни план на дужи рок, али и краћи пословни план намењен покретању пословања. Добри пословни планови треба да садрже резиме, производе и услуге, маркетиншку стратегију и анализу, као и финасијско планирање и буџет.

Разумевање пословних планова

Пословни план је основни документ, који свака нова фирма мора да има пре него што почне са радом. Банке и компаније које нуде ризични капитал често траже постојање одрживог пословног плана и сматрају га предусловом за разматрање могућности давања капитала новим предузећима.

Начелно, пословање без пословног плана није добра идеја. Суштински, веома мало фирми може дуго да функционише без пословног плана. Због тога је већа корист од креирања и поступања по добром пословном плану, уз могућност размишљања о идејама без улагања превише новца у њих.

Добар пословни план треба да садржи све пројектоване трошкове и могуће замке које су садржане у свакој одлуци коју фирма донесе. Пословни планови, чак и међу конкурентима у истој индустрији, ретко су идентични. Али сви имају тенденцију да имају исте основне елементе, укључујући резиме пословања и детаљан опис пословања, његових услуга и производа. Пословни план треба да садржи спецификацију начина на који фирма намерава да постигне своје циљеве.

Осим информација везаних за сам посао, пословни план треба да садржи и осврт на индустрију у којој ће се посао одвијати и како ће се разликовати од потенцијалних конкурената. Иако је битно да план садржи што више детаља, он мора истовремено да буде концизан, како би читалац желео да га прочита до краја.

Елементи пословног плана

Обим пословног плана варира од фирме до фирме. Информације би требало да стану у документ обима 15 до 20 страница. У случају да постоје кључни елементи, који захтевају доста простора, као што је нпр. пријава патента, њих треба само навести у главном плану, а ставити их у прилог.

Иако не постоје два иста пословна плана сви они треба да имају исте елементе. Неки од кључних и уобичајених делова пословног плана су:

  • Извршни резиме – овај одељак описује фирму и укључује изјаву о мисији и заједно са свим информацијама о руководству фирме, запосленим, операцијама и локацији.
  • Производи и услуге – овде фирма може да наведе производе и услуге које ће да понуди, а може да укључи и цене, животни век производа и користи за потрошача. Остали фактори који могу да се нађу у овом одељку укључују процесе производње, све патенте које фирма може да има, као и власничку технологију. Све информације о истраживању и развоју (Research & Development) такође могу да буду укључене овде.
  • Анализа тржишта – фирми је потребно добро управљање на пословном плану, али и добро позиционирање на тржишту. У плану треба описати ко је конкуренција и како она утиче на област деловања заједно са њеним предностима и слабостима. Такође, треба описати очекивано интересовање потрошача за оним што фирма нуди и колико лако или тешко је заузети део тржишта од постојећих фирми.
  • Маркетиншка стратегија – ова област описује како ће фирма привући и задржати купце и како намерава да дође до потрошача. То значи да се мора дефинисати јасан канал дистрибуције. Такође, треба прецизирати планове за рекламине и маркетиншке кампање и кроз које медије ће се те кампање одвијати.
  • Финансијско планирање – да би се привукла страна која чита пословне планове, фирма треба да укључи у план своје финансијско планирање и одговарајуће пројекције. Финансијски извештаји, биланси стања и друге финансијске информације могу да буду укључене за већ основане фирме. Нове фирме ће уместо тога укључивати циљеве и процене за првих неколико година пословања и све потенцијалне инвеститоре.
  • Буџет – Свака добра фирма мора да има буџет. Ово укључује трошкове везане за особље, развој, производњу, маркетинг и све друге трошкове везане за пословање.

Врсте пословних планова

Иако не постоје исправни или погрешни пословни планови, они се могу сврстати у две различите категорије – традиционални и скраћени пословни планови. Према америчкој Управи за мала предузећа (US Small Business Administration), традиционални пословни план је најчешћа варијанта плана. Они су стандардни, са много више детаља у сваком поглављу. Обично су много дужи и захтевају много више рада.

С друге стране, скраћени пословни планови користе скраћену структуру, наглашавајући само кључне елементе. Ови планови нису толико уобичајени у пословном свету, јер су кратки – нпр. само једна страница и имају врло мало детаља. Ако фирма користи овакву врсту пословног плана, требало би да очекује да ће више детаља дати, када то затражи инвеститор или зајмодавац.

Остали аспекти пословног плана

Идеја која стоји иза састављања пословног плана је да се власницима фирми омогући да имају прецизнију слику потенцијалних трошкова и недостатака одређених пословних одлука и да им се помогне да модификују своје структуре у складу са тим пре реализације ових идеја. Такође, омогућава власницима да предвиде врсту финансирања, која је потребна да би њихово пословање покренуло.

Ако постоје неки посебно интересантни аспекти пословања, треба их истакнути и искористити за привлачење финансирања. На пример, посао са електричним аутомобилима Тесла Моторса (Tesla Motors) је у суштини почео само као пословни план.

Пословни план није замишљен да буде статичан документ. Како посао расте и развија се, тако би требало да еволуира и пословни план. Годишњи преглед плана омогућава предузетнику да га ажурира када узме у обзир тржишта. Такође, пружа прилику да се осврне уназад и види шта је постигнуто, а шта није. Треба размислити о пословном плану као о живом документу који расте и еволуира са пословањем.