Наставак активности

Home > News > Наставак активности

Наставак активности

Протеклих дана поред свакодневних активности покушавамо да на страницама ТИМ ПОРТАЛ наставимо представљање IoT уређаја. тренутно смо уредсређени на представљање хардверско/софтверске инфраструктуре на којој почива развој поменутих система.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *