Извештаји

Home > Извештаји

Извештаји

Скоро ће четири године како делујемо као ТИМ. Идеја око које смо се окупили била је једноставна. Повезати искусне инжењере и њихово искуство и знање ставити у функцију окружења. Намерно не кажем друштва. Јер ће се некима то учини помало архаичним. А опет другима помало претенциозно. Поред основне идеје трудили смо се да окружењу додатно понудимо додатне информације. О разним стварима. Можда смо при томе поступили помало мегаломанси. Јер смо прилично раширили круг интересовања. Пре ће бити да смо о свему томе желели да размишљамо. Наравно, оно чиме смо се рално бавили ипак је било доста уже. 

Такође, надали смо се да ће број учесника у овом нашем подухвату бити већи. Вероватно да ми нисмо били агилни у свом деловању. Тачније у промовисању основне идеје. Можда смо желели да покажемо да она пије воду. А онда ће се круг учесника само по себи повећати. Извештаји о нашем раду такође су у функцији приближавања наше идеје окружењу. 

Шта нас је омело

Нажалост, деловање Групе ТИМ је коинцидирало са великим светским изазовима. Пандемијом covid19, која још увек није завршена. Таман када је пандемија почела да јењава стигао је ратни сукоб на истоку старог континента. А онда и енергетска криза, као директна последица рата. Читав свет се нашао у хаосу. Као последица дешавања у последње три године морали смо да прилагођавамо наше активности. Садржај ТИМ Портала је сам по себи преглед наших активности. Али за онога ко жели да види праве резултате све то делује некако магловито. Јер недостаје оно што се просто зове Извештај. Или као што би се рекло у развијеном свету annual report. Који ће на једном месту сублимирати оно што смо урадили у претходној години. Пошто се ближи крај текуће године ето прилике да кажемо шта смо то радили у њој.

Како даље

Зато ћемо у наредна два месеца на овој страници представити нацрт годишњег извештаја за 2022. годину. То ће бити само почетак једне нове праксе у раду Групе ТИМ. Да би се могло судити колико смо успешни у раду јавности ћемо представити и наше планове рада. 

Извештаји за 2022. годину

Почетак нове 2022. године донео је наду за излазак из пандемије covi19. Нажалост свет доживе нови ударац у виду рата на истоку Европе. Сваки ратни сукоб није пријатан, али овај са собом донесе нову енергетску кризу. Која само појача проблеме које свет има са енергијом. То нас на неки начин удаљи од свакодневних активности. И натера да размишљамо о начину превазилажења енергетских проблема до којих може доћи током предстојеће зиме. Окренусмо пажњу соларној енергији, а нешто касније и енергији ветра. Сходно томе добар део пролећа и лето проведосмо у размишљањима како, макар делимично обезбедити енергију за основне потребе.

Соларна енергија

Истовремено са размишљањима везаним за обезбеђење личних потреба за енергијом позабависмо се и ширим аспектом алтернативних извора енергије. У првом реду то се односило на разматрање могућности и исплативости изградње соларних електрана. У склопу тога имали смо прилику да се упознамо са радом једне соларне електране на територији Чачка. Ради се и соларној електрани у приградском насељу Трнава инсталисане снаге 40kW. У принципу ради се о систему који користи DC/AC инверторе капацитета 40kW. Међутим у пракси производња ове електране, ни у најсунчанијим данима не прелази 30kW. Тако да постоји могућност, а и потреба да се повећа производња. Сходно томе једна од активности је и разматрање начина како да се то постигне.

Имајући у виду енергетску кризу и потенцијалне проблеме у снабдевању електричном енергијом разматаране су могућности за њихово превазилажење. Главна пажња је била усмерена на обезбеђење електричне енергије на нивоу домаћинства. У ту сврху развијена је мала кућна соларна електрана. Реализовани систем омогућава напајање уређаја као што су: преносни рачунар, телевизор, LED осветљење, Интернет рутер, циркулациона пумпа, пуњење мобилног телефона. Енергија добијена преко соларног панела акумулира се у оловном акумулатору. Искуственом провером је утврђено да овакав систем има аутономију од око 6 сати. Истовремено за допуњавање акумулатора у летњим месецима преко овог система потребно је око осам сати. За период када је сунчево зрачење смањено систем поседује могућност допуњавања акумулатора из јавне електричне мреже.  

Енергија ветра

Крајем лета показано је и интересовање и коришћење енергије ветра за добијање електричне енергије. И у овом случају циљ је било обезбеђивање електричне енергије за потребе домаћинства. Експериментално је развијена вертикална елиса која је спрегнута са стандардним ауто алтернатором. За пуни увид у могућности једног оваквог система потребно је систем моинтирати на одређену висину. Ово је неопходно, јер се ваздушна струјања не могу очекивати на нивоу тла. Поготову не константна струјања.

Успостављена је сарадња са фирмом Ветроинжењеринг која у оквиру НТП „Чачак“ развија електростаницу на бази ветрогенератора од 20kW. У оквиру ове сарадње за потребе дате електростанице реализоване су одређене механичке и електричне компоненте.

Посебно интересантним се показао систем за надзор и управљање радом ветрогенератора. То, пре свега подразумева праћење и мерење параметара рада ветрогенератора и параметара окружења ветрогенератора. У току је израда идејног решења овог подсистема ветрогенератора. Поред идентификације параметара предвиђено је њихово памћење и дистрибуција до корисника путем одговарајуће WEB апликације. За ту намену биће креирана одговарајућа база података на WEB серверу. Прикупљени подаци о релевантним параметрима ветрогенератора ће бити преношени до ове базе података, где ће бити памћени. За управљање базом података биће развијена наменса WEB апликација. У оквиру ове апликације вршиће се израчунавање и других параметара који описују рад ветрогенератора. Такође, ова апликација ће омогућавати дистрибуцију параметара ветрогенератора до заинтересованих корисника.

Извештаји за 2023. годину

Нова година је донела више елана у раду Групе ТИМ. Неки послови везани за подршку пројекту ветрогенератора о којима се размишљало прошле године сада постају извеснији. Појавили су се и неки нови послови. То ме је навело на нека размишљања. Тачније на ревитализацију идеја о којима сам размишљао током читаве професионалне каријере. Да треба ићи у сусрет проблемима. А не чекти да се они појаве, па их онда решавати. Савремена технологија, посебно у области електротехнике, електронике и рачунарства омогућава једноставније пројектовање и реализацију система и уређаја. Истовремено развој телекомуникација и информационих технологија омогућио је глобалну доступност информација. У таквим условима не треба чекати да се појави проблем који треба решити. Уместо тога треба развијати уређаје, који се касније могу прилагођавати конкретној примени. Постојање рачунарских модула, као што су Arduino, Raspberry Pi и многи други то потврђује.

Јануар 2023. године

Почетком године вратили смо се активностима везаним за коришћење IoT уређаја у процесу праћења и управљања система. Паралелно са тим настављено је на развоју софтверске подршке памћењу, обради и дистрибуцији података прикупљених помоћу IoT уређаја. Дата софтверска подршка се развија у окружењу WEB сервера у виду одговарајућих WEB апликација.

За актуелни развој се користе:

  • Arduino IDE – развојно окружење за реализацију софтверске подршке IoT уређајима;
  • PHP, HTML, CSS – развојни алати за реализацију WEB апликација.

Фебруар - април 2023. године

Пролеће је протекло у развоју хардверско – софтверске подршке праћењу и управљању уређајима и процесима који се на њима извршавају. Развијени системи су базирани на рачунарским модулима ESP8266 и ESP32. На њих се повезују одговарајући сензори и актуатори. На тај начин је обезбеђена реализација одговарајућих функција за праћење и управљање процесима.

Као што је већ указано током развоја поменутих уређаја у потпуности је овладано одговарајућим развојним технологијама. Међу њих спадају Arduino IDE, PHP, HTML, CSS и Python. Развијене WEB апликације спадају у обе категорије – front – end и back – end. Сходно томе овладано је и алатима као што су MySQL подносно његовом варијантом mariaDB

Јесен 2023. године

Јесен текуће године донела је нове изазове. И даље смо остали у свету IoT уређаја. У потпуности смо овладали развојем ове врсте уређаја на бази ESP32 модула. Начелно то подразумева алтернативног коришћења ESP8266 модула. За развој програмске подршке користи се Arduino IDE развојно окружење.