Живот поред рачунара

Home > Живот поред рачунара

Живот поред рачунара

Поред свих предности које је са собом донело коришћење рачунара, мора се признати да се корисници суочавају и са низом проблема. Схватање тих проблема свакако зависи од ниво са којим су корисници упознати са радом рачунара. Али и са начином коришћења рачунара за решавање различитих људских проблема. Због тога је веома важно да најшири круг корисника чује мишљење о тим проблемима од искусних познавалаца рачунарске технике, али и искусних корисника рачунара.

Живот са милион фајлова

Један од најважнијих проблема представља управљање огромном количином информација које су у облику датаотека (фајлова) запамћене на спољашњим меморијама рачунара. За управљање информацијама на нивоу рачунара задужен је оперативни систем. За ту намену оперативни систем поседује одговарајуће функције, које омогућавају креирање, брисање, копирање датотека на спољним меморијама рачунара. Такође, оперативни систем омогућава разврставање датотека у тзв. директоријуме, чиме се омогућава структурирање информација. У директоријуме се разврставају датотеке које су међусобно логички повезане. На тај начин се смањује обим датотека са којима се оперише, тј. у којима се траже жељени подаци.

На рад са датотекама утичу и сами корисници, тако да је оперативни систем само средство које корисницима омогућава рад са датотекама. С обзиром да оперативни системи нуде само основну подршку у управљању датотекама поставља се питање како постићи симбиозу са корисницима. При томе је свакако значајно искуство и знање које поседују корисници. Међутим, мора се водити рачуна да већина корисника рачунара не спада у познаваоце рачунарске технике. Због тога су развијени додатни алати који омогућавају изградњу система датотека боље прилагођеног знањима и потребама корисника.

Имајући у виду проблеме у раду са мноштвом датотека и могуће приступе њиховом решавању текстови везани за ову област померени су у секцију R&D пројекати. Ово је учињено због чињенице да данас постоји велики број апликација које омогућавају да се датотекама запамћеним на рачунарима може ефикасно приступати. У том смислу у оквиру Групе ТИМ су разматране могућности управљања великим бројем датотека. Као део тог пројекта представљени су текстови:

  • ЖИВОТ СА МИЛИОН ФАЈЛОВА – Организација, управљање и чување рачунарских докумената
  • ЖИВОТ СА МИЛИОН ФАЈЛОВА – Home/Office SERVER

До ових докумената може се доћи преко линка БОРБА СА ДАТОТЕКАМА.