Где смо?

Home > Blog > Где смо?

Где смо?

Последња два месеца активности групе ТИМ мало се примећују кроз доступне информације на ТИМ ПОРТАЛ. Међутим, и те како смо радили. А мислим и урадили. Главан преокупација нам је била развој IoT уређаја за мерење метеоролошких и параметара квалитета животне средине. Пре свега ваздуха. Идеја је била да истражимо могућности развоја једног система који би обезбедио праћење поменутих параметара. И на бази тако прикупљених параметара формирамо базу података која се даље може користити за даља истраживања.

Сведоци смо да смо током протекле године често били у прилици да видимо информације да је Чачак један од најзагађенијих градова. Не само у Србији већ и шире. При томе се они који на то указују позивају на WEB портале на којима су представљене такве информације. Надлежне службе у Чачку оспоравају такве показатеље. Али очигледно да се ништа не чини да би се сагледала реална ситуација. Наше истраживање иде за идејом да се понуди релативно једноставан, јефтин и јединствен систем истих мерних станица помоћу кога би се могло видети да ли заиста постоји угроженост животне средине. Или се ради о локализованим инциндентима. Ако би се показало да постоји таква ситуација, било на ширем простору или просто локализована у одређеним деловима града у даљем истраживању би се могло помоћу прецизних инструмената утврдити нпр. прави степен нарушавања квалитета ваздуха.

Разматрање поменутог проблема омогућило је и да се паралено размотре могуће варијанте у избору рачунарских платформи на бази којих би се развијале мерне станице. Као и оптимални избор комуникације тих станица са сервером на коме би се прикупљали подаци и вршила њихова анализа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *