Аутоматика

Home > Аутоматика

Аутоматика

Развој технологије је битно утицао да се промене приступи у третирању многих струка. Чак и када су у питању неке класичне струке. Једна од таквих струка је и аутоматика. Многи су у ову област ушли и преко неких сличних појмова, као што је аутоматско управљање или аутоматизација. Неки се опет неће сложити да се ради о истим стварима. Али то и није толико важно, јер људи од струке се лако разумеју. Чак и када ствари називају различитим именима.

Пре пола века на Електротехничком факултету у Београду Аутоматика је била други по интересовању смер на одсеку за електронику. Данас се иста та знања стичу на студијском програму Сигнали и системи. Зашто је то урађено треба да одговоре они који су то спровели. Али као да је неко заборавио да сигнали и системи нису својство само једне струке унутар читаве електротехнике. Већ да се ради о појмовима који се провлаче кроз целу електротехнику. Можда је разлог и то што аутоматика не мора нужно да се посматра искључиво унутар електротехнике. Јер окружени смо системима којима се управља помоћу пнеуматике, хидраулике па и чисто механички. Аутоматика се са технолошким развојем све више инкорпорирала у област електротехнике. Разлог лежи у могућности да се применом електротехнике лакше реализује управљање системима. Ако се изврши анализа видеће се да је до ширења аутоматике дошло са применом електронике и касније рачунара.

Аутоматика и технолошки развој

Колико је развој технологије утицао на ову област може послужити ова анегдота. Пре више од три деценије био сам члан комисије за одбрану диполомског рада из предмета Аутоматско управљање. Тема рада је била – дигитално управљање положајем ротора једносмерног мотора. Помало шаљиво упитах кандидата. „Да ли за управљање малим мотором треба мали рачунар. А за управљање великим мотором велики рачунар“? Сви су били помало затечени. Наравно сваком је било јасно да док се нису појавили микрорачунари није било говора о примени рачунара у управљању. Пар у најширем практичном смислу.

На овом Порталу разматрају се практични аспекти различитих струка. Оставићемо читаоцу да се сам одреди и нађе своје место и интересовање у складу са конкретним системом коме недостаје управљање.